📢 จัดซื้อ/จัดจ้าง สมัครงาน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - Mar 27, 2023 11:53:14 PM 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - Mar 24, 2023 01:23:30 PM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - Mar 20, 2023 20:23:30 PM

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา - Mar 7, 2023 04:23:30 PM

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ  - Jan 30, 2023 12:39:50 AM

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  - Jan 27, 2023 09:29:50 AM

ข่าวเก่า