แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ระบบสารสนเทศ
http://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/gearhttp://mis.knc.ac.th/index.php
http://mis.knc.ac.th/index.php
 
http://dot.pi.ac.thระบบจองห้อง วพบ.นครราชสีมา
https://classroom.google.com/http://e-learning.pi.ac.th/
http://administer.pi.ac.th/openpi/
http://administer.pi.ac.th/openpi/https://classroom.google.com/u/0/c/NzA1MDQ3NzkwMlpahttp://research.knc.ac.th/listResearchsee.php
http://reg.knc.ac.th/
http://administer.pi.ac.th/openpi/
http://110.164.66.211/ULIB6/http://administer.pi.ac.th/openpi/http://administer.pi.ac.th/openpi/http://www.cheqa.mua.go.th/
http://mis.knc.ac.th/reportCDS/index.php
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/index

facebook official fanpageปฏิทินแผนงาน/โครงการ วพบ.นครราชสีมา


ข่าว ประชาสัมพันธ์ วพบ.นครราชสีมา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(นักศึกษา)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง สมัครงาน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »