แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


ระบบสารสนเทศ
http://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/gearhttp://mis.knc.ac.th/index.php
http://mis.knc.ac.th/index.php
http://dot.pi.ac.thระบบจองห้อง วพบ.นครราชสีมา
http://elearning.knc.ac.th/https://classroom.google.com/http://e-learning.pi.ac.th/
http://203.154.74.202/E-officepi/signin.aspx
http://administer.pi.ac.th/openpi/
http://administer.pi.ac.th/openpi/https://classroom.google.com/u/0/c/NzA1MDQ3NzkwMlpahttp://research.knc.ac.th/listResearchsee.php
http://dot.pi.ac.th/
http://dot.pi.ac.th/
http://110.164.66.209/reportEregis/
http://110.164.66.211/ULIB6/http://administer.pi.ac.th/openpi/http://administer.pi.ac.th/openpi/http://www.cheqa.mua.go.th/
http://mis.knc.ac.th/reportCDS/index.php

ข่าวประชาสัมพันธ์ (จากภายนอก)
ประกาศเชิดชูเกียรติ อาจารย์ผู้มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/index

facebook official fanpageปฏิทินแผนงาน/โครงการ วพบ.นครราชสีมา


ข่าว ประชาสัมพันธ์ วพบ.นครราชสีมา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 98 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(นักศึกษา)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง สมัครงาน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »