โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14

โพสต์5 ม.ค. 2566 01:30โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2566 01:31 ]

https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDoxMjQ2MmM3MzRiNGYxMzhh

รับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14

โพสต์8 พ.ย. 2565 03:04โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2565 00:06 ]

** ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว **
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDo2NGU5MzhmZTU2NWVkNmZk
** ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว **

:: สอบถามเพิ่มเติมที่ :: อ.จงกลณี ตุ้ยเจริญ  โทร. 085-4959640
หรือ งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  โทร. 044-243020 ต่อ 115

รับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13

โพสต์30 มี.ค. 2565 00:41โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2565 02:54 ]:: สอบถามเพิ่มเติมที่ :: อ.จงกลณี ตุ้ยเจริญ  โทร. 085-4959640
หรือ งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  โทร. 044-243020 ต่อ 115

1-10 of 32