โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมนา


ขอเชิญ พยาบาลและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ “พัฒนาการเด็กในยุคดิจิตอล”ระหว่างวันทึ่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียล นครราชสีมา

โพสต์26 เม.ย. 2562 05:01โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 21:36 โดย ศักดิธัช ทิพวัฒน์ ]


โครงการนี้  ได้ CNEU   12  หน่วยคะแนน
เปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 9 วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์19 เม.ย. 2562 04:01โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 20:29 โดย ศักดิธัช ทิพวัฒน์ ]

     เอกสารประกอบการขออนุมัติเดินทางและเบิกค่าใช้จ่าย
    รายละเอียดหลักสูตรและการเตรียมตัว
      

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2562

โพสต์26 มี.ค. 2562 22:27โดยแก้วตา   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 03:17 โดย อรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ ]


เอกสารประกอบการอบรม


ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล

โพสต์4 ก.พ. 2562 00:47โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 03:19 ]


:: การบ้านสำหรับผู้อบรม รุ่นที่ 8 ::
:: คู่มือการอบรม รุ่นที่ 8 ::

คู่มือการอบรมข้าราชการใหม่รุ่นที่ 8

:: เอกสารประกอบการอบรม รุ่นที่ 8 ::

เอกสารประกอบการบรรยาย ขรก. 8

:: ภาพกิจกรรม ::

รูปภาพประกอบการอบรมข้าราชการใหม่รุ่นที่ 8


โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:09โดยแก้วตา   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 03:20 โดย อรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ ]

:: เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ::

:: การบ้านสำหรับผู้อบรม รุ่นที่ 7 ::

คู่มือการอบรม ขรก.7

สมุดบันทึกการเรียนรู้ ขรก.7


เอกสารประกอบการบรรยาย ขรก. 7

รูปภาพกิจกรรม ขรก.71-10 of 15