โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13

โพสต์21 เม.ย. 2565 23:40โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2565 23:41 ]

รับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13

โพสต์30 มี.ค. 2565 00:41โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2565 02:54 ]:: สอบถามเพิ่มเติมที่ :: อ.จงกลณี ตุ้ยเจริญ  โทร. 085-4959640
หรือ งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  โทร. 044-243020 ต่อ 115

1-10 of 29