โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 11 กันยายน 2564

โพสต์10 ส.ค. 2564 04:14โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2564 04:15 ]

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 11 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์10 ก.ย. 2562 23:50โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 00:06 ]

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรม ::

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรม

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 10 วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์10 ก.ย. 2562 23:49โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 00:07 ]


ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรม ::

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรม

1-10 of 26