โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมนา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:09โดยแก้วตา   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2562 23:42 โดย นายศักดิธัช ทิพวัฒน์ ]:: การบ้านสำหรับผู้อบรม รุ่นที่ 7 ::

คู่มือการอบรม ขรก.7

สมุดบันทึกการเรียนรู้ ขรก.7


เอกสารประกอบการบรรยาย ขรก. 7

รูปภาพกิจกรรม ขรก.7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล

โพสต์27 พ.ย. 2561 19:55โดยแก้วตา   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 00:29 โดย อรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ ]


:: เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ::

:: การบ้านสำหรับผู้อบรม รุ่นที่ 6 ::

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์8 พ.ค. 2561 20:55โดยแก้วตา   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 20:07 ]


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11

โพสต์20 ธ.ค. 2560 22:41โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 03:39 ]


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 13 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล จำนวน 50 หน่วยคะแนน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ

โพสต์2 พ.ย. 2560 21:05โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 21:20 ]


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ ภายใต้แนวคิด เรื่อง “Innovation in Cancer Research and Care” ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย และดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ผู้สนใจสามารถใช้งบพัฒนาตนเองเข้าร่วมการประชุม โดยลงทะเบียนได้ที่ website : craic.cra.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

1-10 of 10