จัดซื้อ/จัดจ้าง สมัครงาน


ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

โพสต์26 พ.ค. 2563 01:37โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2563 01:37 ]


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

โพสต์19 มี.ค. 2563 03:09โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 02:07 ]

ด่วน!! เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากสถานการณ์ Covid-19
โดยทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งวันและเวลาในการสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
** วิทยาลัยฯ จะโทรแจ้งไปยังบุคคลที่มีรายชื่อเมื่อได้วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ใหม่

1-10 of 82