เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พื้นฐานงานโสตทัศนูปกรณ์

โพสต์24 ก.ย. 2561 22:00โดยWEBMASTER KNC   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 22:00 ]
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDoxNDU2OGFhMTdiMjQwOTcx