ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ

โพสต์23 ม.ค. 2566 01:31โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2566 01:31 ]
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDoxNmQ3N2IyY2IzZDI0ZjRh