(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พื้นฐานงานโสตทัศนูปกรณ์

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:55โดยWEBMASTER KNC   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 21:56 ]
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDoyNDc4NjE3ZWU1MDk1NjZl