ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

โพสต์1 มี.ค. 2565 20:17โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2565 20:18 ]