ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

โพสต์4 มิ.ย. 2563 08:22โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2563 08:25 ]