ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

โพสต์26 พ.ค. 2563 01:37โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2563 01:37 ]