รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) พร้อมแบบฟอร์มการขอรับการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย

โพสต์27 ก.พ. 2562 20:19โดยKantanat Thippawat   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 02:36 โดย WEBMASTER KNC ]