ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ทดลองงาน) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ

โพสต์28 เม.ย. 2562 23:34โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2562 23:35 ]
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDoxMzU5NTczNGEyNTQxYjQ2