ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์พื้นฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์27 มิ.ย. 2562 06:09โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 06:10 ]
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDo3ODYxMTViYWQ2N2RhY2M0