ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประเภท พนักงานจ้างเหมาบริการ

โพสต์10 เม.ย. 2562 21:16โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 21:16 ]
https://docs.google.com/a/knc.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDozZGIwMDIxNWQ2MjAwNTVj