ประกาศวันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม )และบุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.))

โพสต์10 มิ.ย. 2565 03:44โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2565 04:20 ]
https://drive.google.com/drive/folders/1t0jdC-4I6h32fPvxpux655sYoxu98v_X