ท่านผู้อำนวยการ ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

โพสต์29 ก.ย. 2562 09:39โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 09:41 ]