ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชวนชม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

โพสต์24 ต.ค. 2561 20:03โดยแก้วตา   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 01:12 โดย WEBMASTER KNC ]