วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11

โพสต์20 ธ.ค. 2560 22:41โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 03:39 ]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 13 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล จำนวน 50 หน่วยคะแนน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
Comments