ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ

โพสต์2 พ.ย. 2560 21:05โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 21:20 ]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ ภายใต้แนวคิด เรื่อง “Innovation in Cancer Research and Care” ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย และดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ผู้สนใจสามารถใช้งบพัฒนาตนเองเข้าร่วมการประชุม โดยลงทะเบียนได้ที่ website : craic.cra.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
Ċ
Atthasit Sittiparu,
2 พ.ย. 2560 21:05