อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) "ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" รุ่นที่ ๒

โพสต์22 ส.ค. 2562 23:36โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 06:19 โดย Kantanat Thippawat ]