อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) "ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" รุ่นที่ ๑

โพสต์16 ส.ค. 2562 01:50โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 00:09 ]