อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) "ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" รุ่นที่ ๑

โพสต์16 ส.ค. 2562 01:50โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2562 04:00 โดย กาญจน์ธนัศ ทิพวัฒน์ ]