โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:09โดยแก้วตา   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2562 00:07 โดย Atthasit Sittiparu ]
:: เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ::

    คู่มือการอบรม ขรก.7

    สมุดบันทึกการเรียนรู้ ขรก.7

    เอกสารประกอบการบรรยาย ขรก. 7

    รูปภาพกิจกรรม ขรก.7