รับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14

โพสต์8 พ.ย. 2565 03:04โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2565 19:21 ]
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDo2NGU5MzhmZTU2NWVkNmZk


:: สอบถามเพิ่มเติมที่ :: อ.จงกลณี ตุ้ยเจริญ  โทร. 085-4959640
หรือ งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  โทร. 044-243020 ต่อ 115
Ċ
Atthasit Sittiparu,
8 พ.ย. 2565 03:04