รับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13

โพสต์30 มี.ค. 2565 00:41โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2565 02:54 ]


:: สอบถามเพิ่มเติมที่ :: อ.จงกลณี ตุ้ยเจริญ  โทร. 085-4959640
หรือ งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  โทร. 044-243020 ต่อ 115
Ċ
Atthasit Sittiparu,
30 มี.ค. 2565 00:45