ขอเชิญ พยาบาลและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ “พัฒนาการเด็กในยุคดิจิตอล”ระหว่างวันทึ่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียล นครราชสีมา

โพสต์26 เม.ย. 2562 05:01โดยอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 21:36 โดย ศักดิธัช ทิพวัฒน์ ]

โครงการนี้  ได้ CNEU   12  หน่วยคะแนน
เปิดรับสมัครแล้ว
Ċ
อรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ,
30 เม.ย. 2562 03:40