จองห้องประชุม และหอประชุม

ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม

http://webserv.knc.ac.th/room/webroot/index.php

https://drive.google.com/file/d/1_oEvz5s5TBw9y7ZGKNimAU4z9xonMoX4/view


Ċ
อรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ,
12 พ.ย. 2561 21:20