จองห้องประชุม และหอประชุม

ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม

http://webserv.knc.ac.th/room/webroot/index.php

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDoxNGE2NGNhYjgyOGJiNmM0


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDo1Mjg0MDM4ZDM4NGE0NzA3

Ċ
อรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ,
3 ก.ย. 2562 20:16